Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Proof of Concept GrantDátum otvorenia: 15. 07. 2021 00:00

Uzávierka: 14. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: ERC-2022-POC1

Rozpočet: 150 000 EUR
Proof of Concept podporuje úspešných riešiteľov ERC grantov v rannej fáze komercializácie alebo preskúmania spoločenského potenciálu výsledkov ich výskumnej činnosti.

O grant z tejto výzvy sú oprávnení žiadať iba hlavní riešitelia už podporení v hraničnom výskumnom projekte ERC, ktorý buď pokračuje alebo sa skončil menej ako 12 mesiacov pred 1. januárom daného roku. Riešiteľ musí byť schopný preukázať vzťah medzi centrálnou myšlienkou navrhovaného na Proof of Concept a predchádzajúcim projektom hraničného výskumu ERC (Starting, Consolidator, Advanced alebo Synergy).

Finančný príspevok sa poskytne ako jednorazová suma vo výške 150 000 EUR na obdobie 18 mesiacov.

Text výzvy ERC-2022-POC1

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 15.7.2021, zur