Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actorsDátum otvorenia: 06. 07. 2021 00:00

Uzávierka: 26. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01-01

Rozpočet: 4 mil.

Kontaktná osoba: 17
Táto téma umožní národným, regionálnym a/alebo lokálnym autoritám z členských štátov EÚ, asociovaných krajín k programu a/alebo európskych regiónov zodpovedných za inovačné politiky a programy v spolupráci so subjektami zo súkromného sektora a subjektami výskumu a inovácií pripraviť spoločné viac ročné programy aktivít (akčné plány) s cieľom posilniť ich účinnosť, kapacity a prepojenia a spoločne čeliť výzvam na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií