Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and open environmentsDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 5 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-R-05 Pre-normative research to develop standards for biodegradability of bio-based products in controlled and in open environments

Prednormatívny výskum na vývoj štandardov pre biodegradabilitu produktov na biologickom základe v kontrolovaných a otvorených prostrediach:

  • Cieľom je vyvinúť normy a štandardy pre biodegradabilitu bio-produktov, ktoré umožnia lepšiu kontrolovanú a bezpečnú ich likvidáciu.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh