Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerships in HealthDátum otvorenia: 23. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03

Rozpočet: 200 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01 European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) – COFUND

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob