Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Partnerships in Health (2023) (HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07)Dátum otvorenia: 12. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 19. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2023-DISEASE-07-01 – European Partnership on Rare Diseases – Co-fund

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 50 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 50 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 04.01.2023, mob