Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Next generation of scientific instrumentation, tools, methods, and advanced digital solutions for RIs (2023)Dátum otvorenia: 06. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 09. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2023-TECH-01

Rozpočet: 25 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

HORIZON-INFRA-2023-TECH-01-01: New technologies and solutions for reducing the environmental and climate footprint of RIs – RIA

Cieľom tejto témy je prinášať inovatívne technológie a riešenia, ktoré znižujú environmentálnu a klimatickú stopu výskumných infraštruktúr počas celého životného cyklu infraštruktúry. Návrhy by mali identifikovať spoločné metodiky medzi príslušnými výskumnými infraštruktúrami, posúdiť vplyv na životné prostredie a stratégie na jeho zníženie, ako aj zvýšenie efektívnosti širšieho ekosystému.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 09.12.2022, mob