Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Next generation of scientific instrumentation, tools and methodsDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2021-TECH-01

Rozpočet: 36 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-INFRA-2021-TECH-01-01: Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of research infrastructure communities – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 23.6.2021, mob