Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine spaceDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-01 Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – Low impact marine aquaculture and multi-purpose use of marine space – IA

Predmetom návrhov bude ukázať cestu k ziskovému a udržateľnému chovu morských plodov mimo husto obývaných pobreží Baltského a Severného mora. Chovu, ktorý

  • bude nezávislý od fosílnych palív
  • bude zameraný na druhy s nízkou trofickou úrovňou
  • zvýšená produkcia nepovedie k zvýšenému tlaku na ekosystém, a neohrozí dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu.

Akvakultúrne farmy sa budú synergicky deliť o priestor s inými hospodárskymi činnosťami na mori.

V návrhoch bude potrebné

  • preukázať riešenia na zvýšenie cirkulácie prostredníctvom produkcie s nízkymi emisiami, nulovými alebo nízkouhlíkovými a netoxickými chovmi vodných organizmov v optimálne využívanom morskom priestore
  • testovať a demonštrovať nové metódy a techniky akvakultúry
  • zahrnúť životaschopné koncepcie prístupu na trh a komerčnej prevádzky, oslovenie spotrebiteľov a investorov
  • preskúmať možnosti vytvorenia ekologických a udržateľných umelých útesov
  • zaoberať sa aj prístupmi k účinnému a nákladovo efektívnemu monitorovaniu vstupov aj výstupov odvetvia akvakultúry
  • zamerať sa najmä na vývoj systémov riadenia založených na údajoch

Pre viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh