Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the marketDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

Rozpočet: 17 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06 Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market – Innovation Action

Návrhy budú

  • rozvíjať a demonštrovať inovatívne a udržateľné aplikácie na báze rias a posudzovať ich udržateľnosť a obehovosť v celom hodnotovom reťazci
  • identifikovať technologické, regulačné, hospodárske a iné prekážky uvedenia produktov/riešení na báze rias na trh a navrhnúť opatrenia na ich prekonanie, a to aj v prípade potreby prostredníctvom využívania regulačných pieskovísk
  • vypracovať a otestovať stratégiu komercializácie inovačných výrobkov alebo riešení založených na riasach pre aplikácie pre ľudskú spotrebu, krmivo pre zvieratá, farmaceutické aplikácie, úpravu vody, inovatívne, obehové a udržateľné textilné aplikácie a pre poľnohospodárstvo
  • riešiť nákladovú efektívnosť a zníženie nákladov na transformáciu a spracovanie rias

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh