Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva – StandICT.eu 2026 3rd Open CallDátum otvorenia: 30. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 09. 01. 2024 00:00 -

Rozpočet: 2.925.000

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
StandICT.eu 2026 3rd Open Call: Finančná podpora na aktivity ICT štandardov poskytne 2.925.000 EUR rozhodujúceho financovania na podporu účasti európskych špecialistov na normalizáciu v kľúčových medzinárodných a globálnych SDO.

Prostredníctvom deviatich otvorených výziev toto financovanie umožní odborníkom prispievať a pomáhať vytvárať plne integrovaný európsky štandardizačný ekosystém, čím sa posilní pozícia Európy v globálnych normalizačných iniciatívach.

Žiadosti, ktoré sa týkajú niektorej z uvedených tém prevzatých z Pracovného plánu platforiem viacerých zainteresovaných strán pre štandardizáciu IKT, sa budú počas procesu hodnotenia považovať za rovnako platné a hodnotné.

Vzhľadom na ich súčasný strategický význam sú vysoko podporované aplikácie zamerané na témy Metaverse a Digital Product Passport.

Online prihlášky je možné podávať do 9. januára 2024 (17:00 CET).

Viac informácií o výzve

Zdroj: standict.eu, 10.1.2023, top