Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva klaster 4: Program PhotonHubDátum otvorenia: 02. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 04. 10. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Program PhotonHub má za cieľ pomôcť deep-tech startupom alebo scaleupom predstaviť nápad pred investormi, pomôcť so správnou prezentáciou (pitch), obchodným modelom a finančným plánom, čo vo finále má vyústiť do uzavretého obchodu s investorom. Zapájať sa môžu subjekty s úrovňou pripravenosti technológie TRL 4.

Grant je možné poskytnúť podnikom, ktoré majú záujem pracovať v oblasti fotoniky a zároveň pracujú v niektorej z nasledujúcich oblastí: poľnohospodárstvo a potravinárstvo, digitálna infraštruktúra, zdravie, výroba, mobilita a energia, bezpečnosť a obrana.

Výzva je otvorená do 4. októbra 2023.

Viac informácií na tomto odkaze.