Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative Health Initiative Call Horizon-JU-IHI-2022-01-single-stageDátum otvorenia: 28. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-IHI-2022-01

Rozpočet: 135 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo, ktoré tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Témy výzvy:

HORIZON-JU-IHI-2022-01-01 – An innovative decision-support system for improved care pathways for patients with neurodegenerative diseases and comorbidities – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-02 – Next generation imaging and image-guided diagnosis and therapy for cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-03 – Personalised oncology: innovative people centred, multi-modal therapies against cancer – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-01-04 – Access and integration of heterogeneous health data for improved healthcare in disease areas of high unmet public health need – RIA

Podporené budú konzorciálne projekty, pričom miera spolufinancovania predstavuje 45 % oprávnených výdavkov.

Text výzvy

IHI Guide for Applicants

Záznamy z informačných podujatí IHI k aktuálnym výzvam

Platforma IHI na vyhľadávanie partnerov do konzorcií

Zdroj: IHI, 29.6.2022, mob