Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Increased cybersecurity 2022Dátum otvorenia: 30. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 16. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2022-CS-01

Rozpočet: 67 300 000
Európa musí vybudovať systém odolný voči kybernetickým útokom, pričom musí dbať na to, aby sa posilnila ochrana osobných údajov a sloboda občanov. Digitálna transformácia si vyžaduje podstatné zlepšenie kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenie ochrany rastúceho počtu pripojených zariadení a bezpečnú prevádzku sieťových a informačných systémov vrátane tých, ktoré sa používajú v energetike, dodávkach a rozvodoch pitnej vody, vo vozidlách a dopravných systémoch, nemocniciach a celom zdravotnom systém, financiách, vo verejných inštitúciách, výrobných podnikoch a domácnostiach.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-CS-01-01: Improved monitoring of threats, intrusion detection and response in complex and heterogeneous digital systems and infrastructures

HORIZON-CL3-2022-CS-01-02: Trustworthy methodologies, tools and data security “by design” for dynamic testing of potentially vulnerable, insecure hardware and software components

HORIZON-CL3-2022-CS-01-03: Transition towards Quantum-Resistant Cryptography

HORIZON-CL3-2022-CS-01-04: Development and validation of processes and tools used for agile certification of ICT products, ICT services and ICT processes

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb