Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINSDátum otvorenia: 01. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2022-SERV-01

Rozpočet: 38 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

HORIZON-INFRA-2022-SERV-01-01 – Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS – RIA

Zameranie:

  • implementácia používateľsky orientovaných služieb infraštruktúry, ktorá bude široko slúžiť výskumným komunitám v oblasti neurovied, medicíny mozgu a kognitívnych technológií
  • neustále zlepšovanie služieb otvorenej vedy/aplikácií v rámci infraštruktúry EBRAINS, ktoré reagujú na aktuálne a nadchádzajúce identifikované potreby neurovedeckej komunity
  • zavádzanie doplnkových vedecko-technických služieb z regionálnych alebo národných kompetenčných uzlov, ktoré podporujú a obohacujú cloudové dodávky a uľahčujú zdieľanie vytvorených údajov a využívanie národných zdrojov

Téma je úzko prepojená na EBRAINS (European Brain ReseArch INfrastructureS), distribuovanú digitálnu výskumnú infraštruktúru celoeurópskeho významu na rozhraní neurovedy, výpočtovej techniky a technológií, ktorá ponúka vedcom a vývojárom pokročilé nástroje a služby pre výskum mozgu.

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2021 – 2022)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 31.05.2022, mob