Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-CL4-2023-DATA-01: Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológieDátum otvorenia: 08. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 29. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2023-DATA-01:

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Dňa 8. decembra 2022 boli otvorené prvé výzvy z nového Pracovného programu pre roky 2023 – 2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie s kódom HORIZON-CL4-2023-DATA-01.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 4 nasledovné témy:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 29. marec 2023 o 17:00 hod. bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top