Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Fostering balanced brain circulation – ERA TalentsDátum otvorenia: 29. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 15. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: IDERA-2022-TALENTS-03-01

Rozpočet: 24 mil.
Výzva na Posilnenie cirkulácie mozgov (BBC) – HORIZON-WIDERA-2022-TALENTS-03-01 patrí medzi typ projektu CSA. Otvorená bola 29.6.2022 a uzávierku má 15. 11. 2022. Rozpočet na výzvu je 24 mil. EUR a predpokladaný počet schválených projektových návrhov bude 12.

Cieľom ERA Talents je posilniť interoperabilitu kariéry a zamestnateľnosť výskumných a inovačných talentov v rámci sektorov, s ťažiskom vo tzv. wideningových krajinách.

Podmienky výzvy