Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Foster soil education across societyDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 6 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07 Foster soil education across society – Research and Innovation Actions

Ako sa zdôrazňuje v stratégii EÚ pre pôdu do roku 2030 a v pláne vykonávania misie „Dohoda o pôde pre Európu“, pôda je vzácnym a neobnoviteľným zdrojom, ktorý je nevyhnutný na zabezpečenie života na Zemi. Hodnota pôdy však nie je v spoločnosti úplne uznaná. Jednotlivci si často neuvedomujú význam pôdy v každodennom živote a tlaky, ktoré ľudské aktivity predstavujú na zdravie pôdy. S cieľom zlepšiť chápanie pôdy spoločnosťou a stimulovať zmenu správania je potrebné pevnejšie začleniť predmety súvisiace s pôdou do rôznych úrovní vzdelávania a prepojiť rozšírené informácie o pôde s hodnotami ľudí. Aktivity v rámci tejto témy podporia pôdne vzdelávanie na školách, univerzitách a odborné vzdelávanie v členských štátoch EÚ a pridružených krajinách.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh