Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska noc výskumníkov 2022-2023Dátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 07. 10. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01-01

Rozpočet: 15.5 mil. €

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
Cieľom výzvy je prostredníctvom Európskej noci výskumníkov priblížiť výskum širokej verejnosti, predstaviť úlohu vedy pre spoločnosť, jej vplyv na každodenný život, či zvýšiť záujem mladých ľudí o kariéru výskumníka. Súčasťou projektu môžu byť aj prípravné či následné podujatia menšieho rozsahu a návštevy výskumníkov do škôl, s cieľom komunikovať o spoločenských výzvach a o kľúčovej úlohe výskumu pri ich riešení.

Projekt podáva organizácia alebo konzorcium so sídlom v EÚ alebo asociovanej krajine. Financovanie formou lump sum je k dispozícii pre projekty s maximálnym trvaním 2 roky.

Text výzvy

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 22.6.2021, zur