Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

European Partnership on Metrology Call 2022Dátum otvorenia: 23. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 03. 10. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Inštitucionalizované partnerstvo pre metrológiu vyhlásilo výzvu na podávanie projektových návrhov. Výzva sa delí na 5 rôznych tematických oblastí:

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je plánovaná na 03.10.2022, 23:59 CEST.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy ako aj špecifickým podmienkam konkrétnych oblastí nájdete na stránke partnerstva

Zdroj: web stránka partnerstva pre metrológiu