Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EuroHPC – CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST for the selection of Hosting Entities for Mid-Range SupercomputersDátum otvorenia: 17. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 14. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: EUROHPC-2021-CEI-MR-01

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Partnerstvo EuroHPC napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Výzva na vyjadrenie záujmu o výber hostiteľských subjektov pre superpočítače strednej triedy má stanovenú uzávierku 14.02.2022 o 12:00h Luxemburského času.

EuroHPC bude vyberať hostiteľské subjekty pre superpočítače strednej triedy, a s vybranými subjektami bude uzatvárať dohodu o hosťovaní, ktorá umožní vytvoriť stabilné a štruktúrované partnerstvo medzi EuroHPC a hostiteľským subjektom na akvizíciu a prevádzku superpočítača strednej triedy.

Viac informácií o výzve a podrobné podmienky výzvy

Zdroj: EuroHPC, erh