Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups‘ access to scale-upDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 1,5 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-S-01 EU-wide network of pilot plants and testing facilities, improving SMEs and start-ups‘ access to scale-up

Široká sieť pilotných a testovacích zariadení EÚ, zlepšenie prístupu malých a stredných podnikov a začínajúcich firiem k rozšíreniu

  • Cieľom je poskytnúť prístup k moderným testovacím zariadeniam a vytvoriť sieť pilotných zariadení, ktoré umožnia malým a stredným podnikom a začínajúcim firmám zvýšiť svoje kapacity a zlepšiť konkurencieschopnosť.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh