Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EU-RAIL Joint Undertaking Call Proposals 2024-01Dátum otvorenia: 25. 01. 2024 00:00

Uzávierka: 07. 05. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-ER-JU-2024-01

Rozpočet: 21 700 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom partnerstva pre európske železnice (Europe´s Rail) je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom dosiahnuť radikálnu transformáciu železničného systému a splniť ciele Európskeho zelenej dohody. Vyvinie riešenia so širokou podporou v celej EÚ – až 75 % úspešnej miery prieniku na trh do roku 2030, zlepšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy a podpora vedúceho európskeho technologického postavenia v železničnej doprave

Partnerstvo pre európske železnice si dáva za cieľ zabezpečiť vysokokapacitnú integráciu európskej železničnej siete odstraňovaním prekážok interoperability a poskytovaním riešení pre plnú integráciu, ktoré sa budú vzťahovať na riadenie dopravy, vozidlá, infraštruktúru a služby, a to so zameraním na dosiahnutie rýchlejšieho využívania a zavádzania projektov a inovácií. Týmto spôsobom by sa mal využiť obrovský potenciál na digitalizáciu a automatizáciu s cieľom znížiť železničné náklady, zvýšiť svoje kapacity a posilniť flexibilitu a spoľahlivosť, pričom by sa mal zakladať na pevnej spoločnej referenčnej architektúre funkčného systému v tomto odvetví, a na spolupráci so Železničnou agentúrou Európskej únie

Výzva: EU-RAIL JU Call Proposals 2024-01 (HORIZON-ER-JU-2024-01)

Témy výzvy:

Výzvy sú typu RIA a IA a v z rozpočtu 21 700 000 EUR budú schválené 3 projety.

mit, 12.4.2024