Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

ERC Consolidator grants 2022Dátum otvorenia: 28. 09. 2022 00:00

Uzávierka: 02. 02. 2023 00:00 -

ID výzvy: ERC-2023-COG

Rozpočet: 595 000 000 €

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
Ste vedec, ktorý chce upevniť svoju nezávislosť rozbehnutím novej výskumnej línie a posilnením svojho výskumného tímu? Grant ERC Consolidator by mohol byť pre vás.

Podpora je cielená na výskum smerujúci za hranice poznaného („frontier research“), ktorý otvára dosiaľ neprebádané otázky a nové výskumné obzory. Európska rada pre výskum (ERC) podporí také projektové návrhy, ktoré zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy, otvárajú nové výskumné perspektívy alebo prekračujú hranice vedeckých disciplín.

Výzva je otvorená pre výskumníkov vo všetkých vedných odboroch. Jediným hodnotiacim kritériom je vedecká excelentnosť – originálna myšlienka, sľubné vedecké výsledky a vynikajúci návrh výskumu.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) v období 7 – 12 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov.

Termíny uzávierok na predkladanie projektov: 2. február 2022, 17:00 CET

Celkový rozpočet výzvy: 595 miliónov € (granty pre cca 300 projektov)

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Kontakt v SR pre viac informácií.