Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Environment and health (Single stage – 2022)Dátum otvorenia: 06. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 21. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04

Rozpočet: 20 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
V rámci tejto výzvy je vyhlásená 1 téma:

HORIZON-HLTH-2022-ENVHLTH-04-01: Methods for assessing health-related costs of environmental stressors – RIA

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob