Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Enhancing synergies between the EIC and Startup EuropeDátum otvorenia: 01. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 18. 11. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2021-STARTUPEU-01-01

Rozpočet: 6 mil.

Kontaktná osoba: 17
Za účelom lepšej podpory škálovania firiem v Európe sa EIC snaží budovať synergie so širším európskym start-upovým ekosystémom prostredníctvom novej novej série aktivít v rámci bežiacej iniciatívy Európskej komisie Startup Europe. Aktivity by mali slúžiť ako katalyzátor naplnenia potenciálu európskych start-upov v dosahovaní riešení pripravených na trh, ktoré prispejú ku konkurencieschopnosti a strategickej autonómii priemyslu EÚ v kľúčových technológiách a hodnotových reťazcoch.

Svojim zameraním na digitálne a deep-tech start-upy, ktoré boli financované z EIC tieto projekty podporia aktivity Európskej rady pre inovácie.

Výzva je zameraná na tvorcov start-upových ekosystémov, biznis anjelov, subjekty rizikového kapitálu, akcelerátory, inkubátory, či start-upové asociácie. Súčasťou projektu je finančná pomoc tretím stranám.

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií