Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT RawMaterials a ERAMET: Ochrana a manažment vôdDátum otvorenia: 05. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 13. 09. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Eramet (Globálna ťažobná a hutnícka skupina) spolu so znalostno-inovačnou komunitou EIT RawMaterials hľadá startupy a malé a stredné podniky s unikátnymi technológiami v oblasti ochrany a manažmentu vôd a životného prostredia v odvetví ťažobného a kovospracujúceho priemyslu.

Zapojiť sa  môžu Startupy a MSP zložené z tímu minimálne dvoch ľudí a projekt by  mal dosiahnuť úroveň technologickej pripravenosti TRL5.

Témy, ktorých sa projekt môže týkať, sú: Použitie vody, Kvalita vody a Životné prostredie. Výzva poskytuje podporu vo výške 50 tisíc eur.

Výzva má termín uzávierky žiadostí 13. septembra 2023 o 20:00 hod.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitrawmaterials.eu, top