Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Raw Materials: RawMaterials Accelerator – fáza 3Dátum otvorenia: 16. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 06. 06. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Raw Materials ponúka príležitosti pre start-upy, ktoré sa zameriavajú na udržateľné produkty a služby v sektore nerastných surovín prostredníctvom RawMaterials Accelerator. 

EIT Raw Materials Accelerator je tvorený 3 fázami, pričom každá fáza má špecifické ciele, procesy, financovanie a časovú os.

Fázy EIT Raw Materials Accelerator:

  • Explore- so zameraním na budovanie proof of concept pre biznis model a objavovaním market niche,
  • Build – podpora pri validácii zákazníckych potrieb a verifikovanie obchodných predpokladov,
  • Grow – program, zameraný na prípravu biznisu pre jeho vstup na trh.

Momentálne sa otvorila výzva pre start-upy v časti Grow, ktorá je relevantná pre start-upy, ktoré absolvovali fázu 2 RM Accelerator Programme.

Deadline na poslanie prihlášky do 3. fázy akcelerátora Grow je 06.06.2022, 17:00 CET.

Viac informácií o výzve a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Raw Materials.

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials