Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing RIS LEADERS 2023 CallDátum otvorenia: 19. 05. 2023 00:00

Uzávierka: 18. 07. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing vyhlásil výzvu na predkladanie prihlášok v rámci súťaže RIS LEADERS 2023 Call.

Súťaž sa zameriava na ženy inovátorky z EIT RIS oprávnených krajín, ktoré stoja za riešeniami zameranými na výzvy v rámci výroby, ktoré sú v rámci jednej z tém EIT Manufacturing (flagship areas):

  • Flexible Production Systems for Competitive Manufacturing
  • Low Environmental Footprint Systems & Circular Economy for Green Manufacturing
  • Digital & Collaborative Solutions for Innovative Manufacturing Ecosystems
  • Human-machine co-working for socially sustainable manufacturing

Slovensko je tiež považované v rámci obdobia 2021-2024 za EIT RIS oprávnenú krajinu.

Uzávierka na podanie prihlášky: 18.07.2023 23:59 CEST

Podrobné informácie a podmienky súťaže nájdete na webe EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 23.05.2023, erh