Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Manufacturing RIS EVO-R 2023 CallDátum otvorenia: 20. 07. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
EIT Manufacturing zverejnil novú výzvu EVO-R, ktorá podporuje aktivity zaoberajúce sa inovatívnymi výrobnými riešeniami v malom meradle od fázy demonštrácie (TRL 7) až po uvedenie na trh (TRL 8-9). Grant sa udeľuje aktivitám a/alebo jednotlivcom, ktorí už boli vybraní v rámci regionálnych alebo národných programov financovania v krajinách RIS, a ktorých cieľom je rozšíriť sa na európske a globálne trhy.

Výzva je otvorená pre výskumné tímy (jednotlivcov), malé a stredné podniky, start-upy, univerzity, výskumné a technologické organizácie (RTO) a výskumné nadácie vlastnené univerzitami, ktoré sú registrované/sídlia v krajinách oprávnených na EIT RIS. V prípade, že sa prihlásia jednotlivci, tak musia založiť podnik, aby mohli komercializovať služby a produkty do konca programu.

K výzve EIT Manufacturing usporiadava informačný webinár 09.08.2023 12:00 – 13:00 CEST

Uzávierka výzvy je plánovaná na 20.09.2023, 23:59 CEST

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing