Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Health – InnoStars AwardsDátum otvorenia: 31. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 03. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Súťaž EIT Health InnoStars Awards je otvorená pre mikro a malé podniky, spin-offy a start-upy z oblasti zdravotníctva, ktoré už majú vyvinutý prototyp alebo MVP, ale ich produkt/služba ešte nie je na trhu.

Podpora zahŕňa:

  • grant v hodnote 25 000 EUR (pre finalistov umiestnených v top 20), resp. mentoring vo výške 4 000 EUR (pre finalistov umiestnených na miestach 21 – 35)

  • mentoring (individuálny mentoring počas štyroch mesiacov)

  • tréningy (dva fyzické bootcampy po celej Európe)

  • pozvánku na veľké finále InnoStars Awards

  • príležitosť získať v neskoršej fáze prístup do siete EIT Health

Uchádzať sa môžu právnické osoby z týchto krajín: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Čierna Hora, Republika Severné Macedónsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Ukrajina, Turecko.

Bližšie informácie

Text výzvy

Predkladanie žiadostí

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT Health, 8.2.2022, mob