Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Digital – Venture Program pre tímy a jednotlivcovDátum otvorenia: 14. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 16. 04. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Výzva znalostno – inovačnej komunity EIT Digital hľadá tímy a jednotlivcov ako aj startupy bez založenej právnej formy. Cieľom programu EIT Digital Venture je podporiť inovatívne nápady v oblastiach digitálny priemysel, digitálne technológie, digitálny blahobyt, digitálne financie a digitálne mestá  a pomôcť  im dosiahnuť úroveň minimálnej pripravenosti na spustenie (MVP).

Finančná podpora  naprieč všetkými fázami programu predstavuje 25 tisíc eur s možnosťou nájsť si potenciálneho investora.

Výzva EIT Digital Venture Program má termín uzávierky prihlášok 16. apríla 2023.

Všetky podmienky je možné pozrieť si na tomto odkaze.

Kontakt na národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: eitdigital.eu, top