Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Climate KIC: ClimAccelerator Baltics & SlovakiaDátum otvorenia: 15. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 06. 2022 00:00 -

ID výzvy: ClimAccelerator Baltics & Slovakia

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Akceleračný program podporujúci klimaticky pozitívne riešenia a projekty v regióne Pobaltia a na Slovensku

Accelerator for climate-positive startups

Ak pracujete pre startup zapojený do boja proti zmene klímy, akceleračný program ClimAccelerator pre Pobaltie a Slovensko vaše podnikanie posununie na vyššiu úroveň. Máte možnosť získať odborné poradenstvo od expertov na čisté technológie, rozšíriť vaše riešenie a posunúť vášu firmu na globálnu úroveň, prilákať potenciálnych investorov.

Možnosti podpory (fázy):

Stage #1: Business model development

Možnosť získať grant do výšky: 2 850 EUR

Tento modul je zameraný na pomoc začínajúcim podnikom start-upom v počiatočnej fáze podnikania a pri zdokonaľovaní a rozvíjaní ich obchodného modelu. Aktivity, ktoré budú podporené:

 • testovanie obchodného modelu;
 • 2 týždňový intenzívny workshop zameraný na vypracovanie komplexného obchodného prípadu a efektívneho pitch decku;
 • 1:1 stretnutia s odborným koučom s cieľom stanoviť míľniky a posunúť start-up ďalej
 • dobrovoľné tematické stretnutia o rozvoji podnikania, udržateľnosti atď;
 • 1:1 stretnutia s mentormi z rôznych odvetví
 • účasť na seminári o hodnotení vplyvu na klímu

Stage #2: Customer traction & validation

Investícia do dlhopisov: 50 000 EUR (20 000 EUR v hotovosti + 30 000 EUR služby od EIT Climate-KIC + 3 mesačný akceleračný program) EIT Climate-KIC ako strategický seed investor.

V tejto fáze budú start-upy rozvíjať a overovať obchodné modely s reálnymi zákazníkmi, plánovať vývoj svojich produktov/služieb, zameriavať sa na základy financií, predaja a marketingu.

 • Program sa začne účasťou na „Tartu Start-up days“ a príspevkom na konferencii;
 • intenzívne 1:1 stretnutia s koučom s cieľom stanoviť míľniky a napredovať;
 • tematické zasadnutia o rozvoji podnikania, udržateľnosti atď.
 • 1:1 stretnutia s rôznymi mentormi z odvetvia;
 • Hodnotenie a validácia vplyvu na klímu;
 • Prezentácia a nadväzovanie kontaktov na podujatí „Medzinárodné dni investorov“

Stage #3: Embracing collaboration & accessing finance

Podpora: žiadny grant, ale kvalitatívny obsah programu zameraný na prilákanie investícií

V tejto fáze sa pozornosť sústreďuje na prípravu na prilákanie investícií, budovanie sietí a spoluprácu – v rámci siete Climate-KIC Alumni.

 • tematické zasadnutia o rozvoji podnikania, udržateľnosti atď.
 • zasadnutia s rôznymi mentormi z odvetvia
 • hodnotenie a overovanie vplyvu na klímu
 • prezentácia a vytváranie sietí na podujatí „Medzinárodné dni investorov“
 • nahliadnutie do ďalších investičných príležitostí

Všeobecné podmienky oprávnenosti žiadateľov:

 • Tím s minimálne 2 zakladateľmi
 • Spoločnosť nie je staršia ako 5 rokov
 • Zakladatelia majú >75 % vlastný kapitál spoločnosti
 • Startup musí byť registrovaný alebo plánuje registráciu v Estónsku, Lotyšsku, Litve alebo na Slovensku
 • Škálovateľné riešenie s potenciálne veľkým vplyvom na klímu alebo významné prispôsobenie sa klíme
 • atď.

Konečný termín na podanie prihlášok do programu: 12. jún 2022 

Viac informácií a registrácia:

2.6.2022, mit