Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT Call for Proposals 2021 for a new EIT Knowledge and Innovation Community (KIC) in the Cultural and Creative Sectors and Industries (CCSI)Dátum otvorenia: 26. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 24. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIT-2021-KIC-DESIGN-EITCCI

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy. V súčasnosti tvorí najväčšiu celoeurópsku inovačnú komunitu, ktorá spája viac než 2 000 partnerov naprieč rôznymi sektormi.

EIT podporuje rozvoj dynamických európskych partnerstiev medzi poprednými univerzitami, výskumnými laboratóriami a podnikmi prostredníctvom tzv. znalostných a inovačných spoločenstiev (Knowledge and Innovation Communities/KIC). V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v oblastiach ako napríklad zdravie, potravinárstvo, klimatické zmeny, udržateľné zdroje energie, nerastné suroviny a pod.

Aktuálne je otvorená výzva na zriadenie nového znalostného a inovačného spoločenstva (KIC) v oblasti kultúrnych a kreatívnych sektorov a priemyselných odvetví (Cultural & Creative Sectors and Industries/CCSI).

Prostredníctvom spojenia kultúrnych a kreatívnych organizácií z podnikateľskej sféry, organizácií vysokoškolského vzdelávania a výskumu má nové spoločenstvo prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú napomáhať týmto odvetviam a priemyslu a podporiť tak vedúce postavenie Európy v oblasti kultúry.

Základné pravidlá oprávnenosti:

  • konzorcium musí pozostávať min. z 3 a max. 50 nezávislých partnerských organizácií
  • partneri musia pochádzať min. z 3 rôznych členských štátov EÚ
  • minimálne dve tretiny partnerov musia pochádzať z rôznych členských štátov EÚ
  • v konzorciu musí mať zastúpenie min. 1 vysoká škola, min. 1 výskumná organizácia a min. 1 súkromná spoločnosť

V súvislosti s otvorením výzvy EIT organizuje v novembri a decembri 2021 sériu informačných podujatí.

Organizácie majú možnosť vyhľadávať potenciálnych partnerov na platforme, ktorá bola za týmto účelom zriadená.

Žiadosti sa predkladajú online na Funding & Tenders portáli.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 24. marec 2022

Bližšie informácie

Text výzvy

Často kladené otázky

Platforma na vyhľadávanie partnerov

Pripravované informačné podujatia

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: EIT, 26.10.2021, mob