Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Pathfinder Open 2023Dátum otvorenia: 10. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 07. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01

Rozpočet: 179,5 mil.

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Výzva HORIZON-EIC-2023-PATHFINDEROPEN-01-01
Ide o otvorenú výzvu, v ktorej je možné predkladať projekt v akejkoľvek téme, s celkovým ročným rozpočtom 179,5 mil. eur (52 % z celkového rozpočtu pre tento nástroj).

Uzávierka: 7. 3. 2023, do 17:00 hod. Bruselského času

EIC Pathfinder Open 2023 – je schéma podporujúca pokročilý výskum smerujúci k vývoju prelomových technológií. Je zameraný na radikálne nové technológie, ktoré majú vysoký potenciál tvorby nových trhov a/alebo riešia globálne problémy. Podporuje interdisciplinárny výskum s vysokou mierou rizika.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Viac o schéme EIC Pathfinder v slovenskom jazyku.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk