Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Open 2023Dátum otvorenia: 08. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 08. 11. 2023 00:00 -

Rozpočet: 612,98 mil. EUR
Podmienky výzvy EIC Accelerator Open – (HORIZON-EIC-2023-ACCELERATOR-01), ktorá bola otvorená 8. decembra 2022.

Viac informácií nájdete v pracovnom programe EIC pre rok 2023, prípadne bližšie informácie len o schéme EIC v slovenčine.

Oprávnená pre témy: akékoľvek
Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 11. 1. 2023; 22. 3. 2023; 21. 6. 2023; 8. 11. 2023 – vždy do 17:00 Bruselského časuNárodný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk