Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic AutonomyDátum otvorenia: 01. 03. 2022 00:00

Uzávierka: 05. 10. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01

Kontaktná osoba: 48
Podmienky výzvy – EIC Accelerator Challenge: Technologies for Open Strategic Autonomy (HORIZON-EIC-2022-ACCELERATORCHALLENGES-01)

Oprávnená pre témy: Komponenty, technológie a systémy pre farmaceutický priemysel; Strategické zdravotnícke technológie; Udržateľné a inovatívne prístupy vrátane cirkulárnym prístupom ku kritickým surovinám; Nové aplikácie kvantových technológií; Aplikácia Edge Computing; Inovatívne aplikácie využívajúce údaje a signály z vesmírnych infraštruktúr EÚ; Vývoj vesmírnych technológií; Kritické bezpečnostné technológie; Technológie pre inovatívne finančné a platobné infraštruktúry a služby (pozrite si detailnú definíciu v Pracovnom programe EIC).

Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 23. 3. 2022, 15. 6. 2022, 5. 10. 2022 – vždy do 17:00 Bruselského času

Viac o schéme EIC Accelerátor v slovenskom jazyku

EIC Work Programme 2022

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk