Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIC Accelerator Challenge: Customer-driven, innovative space technologies and servicesDátum otvorenia: 08. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 08. 11. 2023 00:00 -
Výzva do schémy EIC Accelerator Challenge: Customer-driven, innovative space technologies and services (HORIZON-EIC-2023-ACCELERATORCHALLENGES-07) je otvorená.

Uzávierka (krátky návrh): kedykoľvek
Uzávierka (úplný návrh): 22. 3. 2023, 21. 6. 2023, 19. 10. 2023 – vždy do 17:00 Bruselského času

EK zorganizovala k tejto výzve informačný deň 26. 1. 2023. Záznam z podujatia nájdete na tomto linku.

Pracovný program EIC pre rok 2023

Viac o schéme EIC Accelerator v slovenskom jazyku.

Národný kontaktný bod: Ivan Filus, tel.: +421 2 3233 2713 email: filus@bic.sk