Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2023-D4-01)Dátum otvorenia: 13. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D4-01

Rozpočet: 78 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Oblasti výzvy:

  • energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia
  • priemyselné zariadenia v energetickej transformácii

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit