Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Efficient, sustainable and inclusive energy use (HORIZON-CL5-2022-D4-01)Dátum otvorenia: 29. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 06. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D4-01

Rozpočet: 54 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Oblasti výzvy:

  • energeticky účinné, udržateľné a klimaticky neutrálne budovy a priemyselné zariadenia
  • priemyselné zariadenia v energetickej transformácii

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 29.4.2022, mit