Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Disaster-Resilient Society 2023 (HORIZON-CL3-2023-DRS-01)Dátum otvorenia: 29. 06. 2023 00:00

Uzávierka: 23. 11. 2023 00:00 -

ID výzvy: Disaster-Resilient Society 2023 (HORIZON-CL3-2023-DRS-01)

Rozpočet: 33,50 mil. EUR

Kontaktná osoba: Marta Kollárová
Výzva sa zameriava na riešenia, pomocou ktorých straty spôsobené prírodnými, náhodnými a človekom spôsobenými katastrofami sa znížia prostredníctvom zvýšeného znižovania rizika katastrof na základe preventívnych opatrení, lepšej spoločenskej pripravenosti a odolnosti a zlepšeného riadenia rizika katastrof systémovým spôsobom nasmerovaným k predvídaniu a odstraňovaniu rizík vzniku rôznych katastrofických prípadov. Efektívne by sa mal využívať multidisciplinárny prístup, krízové riadenie, zdieľaní znalostí a predchádzajúci výskum.

Uvádzaný rozpočet na rok 2023 : 33,50 mil. EUR, podporených bude 8 projektov

Oblasti výzvy:

Spoločenská odolnosť: Zvýšené povedomie o rizikách a pripravenosť obyvateľstva
Zlepšené riadenie katastrofických rizík a ich prevencia a minimalizácia
Zlepšená harmonizácia a štandardizácia v oblastiach krízového riadenia a v oblasti chemických, biologických, rádiologických a nukleárnych prvkov a výbušnín (CBRN-E)
Posilnenie kapacít respondentov prvej a druhej reakcie

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2023-DRS-01-01: Improving social and societal preparedness for disaster response and health emergencies (RIA)
HORIZON-CL3-2023-DRS-01-02: Design of crisis prevention and preparedness actions in case of digital breakdown (internet, electricity etc.) (RIA)
HORIZON-CL3-2023-DRS-01-03: Operability and standardisation in response to biological toxin incidents (RIA)
HORIZON-CL3-2023-DRS-01-04: Internationally coordinated networking of training centres for the validation and testing of CBRN-E tools and technologies in case of incidents, with consideration of human factors (IA)
HORIZON-CL3-2023-DRS-01-05: Robotics: Autonomous or semi-autonomous UGV systems to supplement skills for use in hazardous environments (RIA)
HORIZON-CL3-2023-DRS-01-06: Increased technology solutions, institutional coordination and decision-support systems for first responders of last-kilometer emergency service delivery (RIA)

Všetky témy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 23.novembra 2023.
Vo výzve je spolu 6 tém z nich 5 typu RIA a 1 téma typu IA. Predpokladá sa, že z rozpočtu výzvy 33,5 000 00 EUR bude podporených približne 8 projektov.
HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Marta Kollárová

Zdroj: FTO