Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Disaster-Resilient Society 2022Dátum otvorenia: 30. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL3-2022-DRS-01

Rozpočet: 46 000 000
Táto výzva podporuje implementáciu medzinárodných politík a iniciatív ako napr. Sendajský rámec pre znižovanie rizika katastrof, Green Deal, SDG a európskych iniciatív a politík ako EU Disaster Risk Reduction, politiky zamerané na prírodné a človekom vyvolané hrozby (úmyselné aj neúmyselné), Climate Adaptation Strategy, Security Union Strategy a Counter-Terrorism Agenda.
Zvyšujúca sa závažnosť a frekvencia extrémnych prírodných javov (napr. povodne, horúčavy a mimoriadne chladné obdobie, búrky a lesné požiare), ktoré sú výsledkom vplyvu človeka na zmenu podnebia, zvyšuje zraniteľnosť spoločnosti a vyžaduje osobitné zameranie výskumu. Na druhej strane, geologické riziká (napr. zemetrasenia, tsunami, sopečné erupcie) a riziká s tzv. pomalým nástupom (napr. stúpanie hladiny morí a oceánov, topenie ľadovcov, suchá) taktiež musia byť nepretržite monitorované. Antropogénne hrozby vyžadujú posilnenie kapacít krízového riadenia, čo dokazujú nedávne priemyselné nehody a teroristické útoky spojené s chemickými, biologickými, rádiologickými, jadrovými a výbušnými materiálmi (CBRN-E). V konečnom dôsledku, kríza COVID-19, odhalila vystavenie spoločnosti väčšiemu riziku pandémie ako sme si mysleli. Globálne nerovnosti často zhoršujú odolnosť spoločností a zvyšujú zraniteľnosť ich členov, infraštruktúr a ekonomík.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-01: Enhanced citizen preparedness in the event of a disaster or crisis-related emergency

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-02: Enhanced preparedness and management of High-Impact Low-Probability or unexpected events

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-03: Improved quality assurance / quality control of data used in decision-making related to risk management of natural hazards, accidents and CBRN events

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-04: Better understanding of citizens’ behavioural and psychological reactions in the event of a disaster or crisis situation

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-05: Improved impact forecasting and early warning systems supporting the rapid deployment of first responders in vulnerable areas

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-06: Improved disaster risk pricing assessment

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-07: Improved international cooperation addressing first responder capability gaps

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-08: Enhanced situational awareness and preparedness of first responders and improved capacities to minimise time -to-react in urban areas in the case of CBRN-E-related events

HORIZON-CL3-2022-DRS-01-09: Enhanced capacities of first responders more efficient rescue operations, including decontamination of infrastructures in the case of a CBRN-E event

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb