Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal (HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02)Dátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 27. 01. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02

Rozpočet: 51 mil.

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci štvrtej Destinácie: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné na Zelenú dohodu.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia v digitálnych technológiách a v budúcich rozvíjajúcich sa podporných technológiách, posilňovaním európskych kapacít v kľúčových častiach digitálnych a budúcich dodávateľských reťazcov, umožňovaním agilných reakcií na naliehavé potreby a investíciami do včasného objavovania a priemyselného zavádzania nových technológií.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-DIGITAL-EMERGING-02:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh