Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Developing the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership (2024)Dátum otvorenia: 06. 11. 2023 00:00

Uzávierka: 12. 03. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-INFRA-2024-DEV-01

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Výzva je vyhlásená v rámci destinácie 1, ktorá má za cieľ prispievať k rozvoju a konsolidácii európskych výskumných infraštruktúr. Na podporu tohto cieľa slúži ESFRI – Európske strategické fórum o výskumných infraštruktúrach, ktoré určuje investičné priority výskumných infraštruktúr na nasledujúce obdobie.

Témy výzvy:

  • HORIZON-INFRA-2024-DEV-01-03 – Consolidation of the RI landscape – Individual support for evolution, long term sustainability and emerging needs of pan-European research infrastructures – RIA

Pracovný program pre Výskumné infraštruktúry (2023 – 2024)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 30.11.2023, mob