Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Develop new methods and technologies for cancer screening and early detectionDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 26. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01

Rozpočet: 60 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-01: Develop new methods and technologies for cancer screening and early detection – RIA

Téma výzvy sa zameriava na výskum na vývoj a overenie neinvazívnych alebo minimálne invazívnych metód na skríning rakoviny, ktoré sa budú využívať v bežnej lekárskej praxi. Skríningové programy by mali byť rýchlejšie, presnejšie a personalizovanejšie, tiež cenovo dostupné a prístupné.

Očakávaný stupeň na začiatku projektu: úroveň technologickej pripravenosti (TRL) 4 a viac.

Táto téma si vyžaduje interdisciplinárny prístup a zapojenie odborníkov z oblasti spoločenských a humanitných disciplín, ktorých expertíza má zvýšiť spoločenský dopad predmetného výskumu.

Podporené projekty majú nadviazať na existujúce iniciatívy znalostného centra Európskej komisie pre rakovinu (Knowledge centre on Cancer) a komplementárne aktivity pod hlavičkou Európskeho partnerstva pre inovatívne zdravie (Innovative Health Initiative), EIT Health, či programu Digitálna Európa.

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 15 mil. EUR.

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, mob