Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Demonstration of climate mitigation and resilience solutions in support of the implementation of the Adaptation to Climate Change and Cities Missions (HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01)Dátum otvorenia: 25. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 27. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2023-CLIMA-CITIES-01

Rozpočet: 40 000 060

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Spoločná výzva (joint call) v rámci dvoch misií Adaptácia na zmenu klímy a Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá sa otvára 10. januára 2023.

Typ výzvy: jednokolová výzva – single stage

Výzva je zameraná na demonštračné aktivity mitigačných a odolnosť podporujúcich riešení v mestských oblastiach na podporu implementácie oboch misií. V rámci tejto výzvy bude otvorená jediná téma:

Otvorenie výzvy: 10. január 2023

Uzávierka výzvy: 27. apríl 2023 ( 17:00 hod SEČ)

Špecifiká výzvy:

  • počet strán projektovej žiadosti časť B je navýšená na 70 (Application Form Part B.)

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 10 – 12 mil. EUR. V rámci témy budú podporené asi 4 projekty.

Typ projektov: 1 x IA

Predpokladaný počet podporených projektov v rámci výzvy: max. 5

Aktualizovaný Pracovný program 2023-24 pre oblasť misií EÚ (schválený dňa 31.3.2023)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: F&T OP, mit, 4.4.2023