Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2024-D2-01)Dátum otvorenia: 07. 12. 2023 00:00

Uzávierka: 18. 04. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2024-D2-01

Rozpočet: 72 000 000 €

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 HORIZON-CL5-2024-D2-01 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

  • batérie (napr. výskum pokročilých udržateľných a bezpečných technológií spracovania batérií po dobe životnosti pre recykláciu, vývoj technických a obchodných riešení na optimalizáciu obehovosti, odolnosti a udržateľnosti európskeho hodnotového reťazca batérií…)
  • prelomové energetické technológie pre klimaticky neutrálnu Európu
  • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

Všetky výzvy sú jednokolové (single stage) s uzávierkou 18. apríla 2024.

Vo výzve HORIZON-CL5-2024-D2-01 je spolu 5 tém. Štyri typu RIA a jedna IA.

Prepokladá sa, že z rozpočtu výzvy vo výške 72 000 00 EUR bude podporených približne 12 projektov.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T portál, 13.12.2023, mit