Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Cross-sectoral solutions for the climate transition (HORIZON-CL5-2023-D2-01)Dátum otvorenia: 13. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 18. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D2-01

Rozpočet: 111 700 000 EUR

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Prierezová výzva druhej destinácie Klastra 5 HORIZON-CL5-2023-D2-01 sa venuje riešeniam využiteľným pre klímu, energetiku a mobilitu. Je zameraná na medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu, batérie, prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy, zapojenie občanov do transformačného procesu smerom k udržateľnej spoločnosti, komunity a mestá:

Oblasti výzvy:

Medziodvetvové riešenia pre dekarbonizáciu (Cross-sectoral solutions for the climate transition):

  • batérie (materiály, výroba, recyklácia, sýstem manažmentu batérií,, …)
  • prelomové technológie a riešenia v oblasti klímy
  • komunity a mestá – Európske partnerstvo „Driving Urban Transition“

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit