Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2023-D1-01)Dátum otvorenia: 13. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 18. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D1-01

Rozpočet: 107 500 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Aktivity podporované v rámci výzvy HORIZON-CL5-2023-D1-01 by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôže k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje.

Témy výzvy:

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, zverejnené 13.12.2022, mit