Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Clean Aviation Joint Undertaking Call for proposal 2022-2023 (HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01)Dátum otvorenia: 12. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 06. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CLEAN-AVIATION-2022-01

Rozpočet: 735 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Cieľom Spoločného podniku pre čisté letectvo je urýchliť vývoj a nasadenie integrovaných technológií v oblasti letectva, ktoré povedú k jeho hĺbkovej dekarbonizácii a zaistia bezpečnosť a ochranu. Pomôže zvýšiť dôraz na ciele udržateľnosti, na technológie šetrné k životnému prostrediu a na zapojenie nových zainteresovaných strán v oblasti elektrifikácie a digitalizácie.

Výzvy na predkladanie návrhov v rámci Spoločného podniku pre čisté letectvo budú otvorené dňa 12. apríla 2022, ale už teraz je znenie jednotlivých tém výzvy zverejnené na stránke F&T OP. Na týchto témach sa môžu zúčastniť tak členovia, ako aj nečlenovia spoločného podniku (SP). Pracovný program Spoločného podniku pre čisté letectvo je rozdelený do dvoch fáz:

  • Fáza 1 (2022 – 2025): dozrievanie technológií a kľúčových faktorov;
  • Fáza 2 (2026 – 2031): integrácia týchto technológií so zameraním na prelomové demonštračné technológie.

Očakáva sa, že v rámci prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov výskumno-inovačných aktivít z Pracovného programu Clean Aviation JU 2022 budú financované projekty vo výške 735 miliónov EUR. Konečný termín na predkladanie projektových návrhov je stanovený na 23. júna 2022.

Národná kancelária Horizontu pripravila prehľadný leták výzvy Spoločného podniku pre čisté letectvo na rok 2022.

Oblasť: Hydrogen Powered Aircraft (HPA)

Oblasť: Hybrid Electric Regional Aircraft (HER)

Oblasť: Short & Medium Range Aircraft (SMR)

Oblasť: Transversal Topics (TRA)

Coordination and Support Actions (CSA)

Dôležité dokumenty k výzve:

Podujatia, na ktorých budú predstavené zástupcami Ek náležitosti výzvy a tematické zameranie jednotlivých topikov:

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: Clean Aviation JU web page, 23.3.2022, aktual. 11.5.2022, mit