Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Call – Tackling diseases (Single stage – 2024)Uzávierka: 26. 11. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01

Rozpočet: 20. mil. EUR

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

 

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-13-01:

Implementation research for management of multiple long-term conditions in the context of non-communicable diseases (Global Alliance for Chronic Diseases – GACD)

Typ projektu: RIA

Približný rozpočet na projekt: 3 – 4 mil. EUR

Celkový rozpočet na tému: 20 mil. EUR

 

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

Všeobecné prílohy k pracovnému programu Horizont Európa

HORIZON EUROPE Programme Guide

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Monika Brečková, e-mail: monika.breckova@cvtisr.sk

 

Zdroj: EU F&T portal, mob